Lieferliste
Freudenstein 87 1902 (pr. T 3) C-n2t PK "1"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 88 1902 (pr. T 3) C-n2t PK "2"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 89 1902 (pr. T 3) C-n2t PK "3" Foto(s) vorhanden      
Freudenstein 90 1902 (pr. T 3) C-n2t PK "4"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 147 1903 (pr. T 3) C-n2t KED Hannover "1740 Hannover"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 148 1903 (pr. T 3) C-n2t KED Hannover "1741 Hannover"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 149 1903 (pr. T 3) C-n2t KED Hannover "1742 Hannover"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 179 1904 (pr. T 3) C-n2t KED Bromberg "1806 Bromberg"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 180 1904 (pr. T 3) C-n2t KED Bromberg "1807 Bromberg"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 181 1904 (pr. T 3) C-n2t KED Bromberg "1808 Bromberg"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 182 1904 (pr. T 3) C-n2t KED Bromberg "1809 Bromberg"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 183 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Hannover "1861 Hannover"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 184 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Hannover "1862 Hannover"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 222 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Danzig "1852 Danzig"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 223 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Danzig "1853 Danzig"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 224 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Halle "1765 Halle"       Verbleib ist unbekannt
Freudenstein 225 1905 (pr. T 3) C-n2t KED Halle "1766 Halle"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de