Lokliste 52 1001 - 2000
DWM 533 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1119"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 535 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1121"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 538 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1124"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 546 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1132"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 567 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1153"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 577 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1163"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 580 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1166"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 663 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1236"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 737 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1296"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4561 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1375"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4562 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1376"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4567 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1381"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4580 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1394"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4589 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1403"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4610 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1424"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4616 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1430"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4618 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1432"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4717 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1493"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4720 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1496"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4753 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1529"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4754 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1530"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4757 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1533"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4759 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1535"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4762 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1538"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4764 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1540"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4765 1943 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1541"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4767 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1543"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4768 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1544"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4769 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1545"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4770 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1546"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4774 1944 KDL1 1'E-h2 DB "52 1550"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4775 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1551"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4776 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1552"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4781 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1557"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4783 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1559"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4786 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1561"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4787 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1563"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4789 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1565"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4799 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1575"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4805 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1587"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4806 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1588"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4808 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1590"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4810 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1592"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4813 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1595"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4847 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1597"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4848 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1598"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4849 1944 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1599"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28257 1945 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1802"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28263 1945 KDL 1 1'E-h2 DB "52 1808"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27183 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1855"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27187 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1859"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27190 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1862"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27207 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1879"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27210 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1882"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27211 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1883"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27214 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1886"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27220 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1892"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27233 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1905"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27235 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1907"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27238 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1910"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27240 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1912"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27248 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1920"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27249 1943 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1921"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27267 1944 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1939"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27269 1944 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1941"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27325 1944 KDL 1 1'E-h2 kon DB "52 1997"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de