Lieferliste alte Ausführung
Jung 3088 1920 Falter B-fl Feldmühle "1" Foto(s) vorhanden      
Jung 3089 1920 Falter B-fl Feldmühle "2" Foto(s) vorhanden      
Jung 3238 1921 Falter B-fl PSO "1" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 3239 1922 Falter B-fl BWK "2" Foto(s) vorhanden      

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de