Lokliste SWDE 52 3501 - 52 7792
Krauss-Maffei 16728 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3591"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 633 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3657"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14072 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3695"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17260 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3716"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14167 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3913"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14172 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3917"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 13857 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 4806"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14184 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5041"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14285 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5051"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14157 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5075"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1240 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5231"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1329 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5308"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1361 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5334"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1398 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5365"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3701 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5423"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3720 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5442"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3789 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5511"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3801 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5523"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3866 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5588"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3913 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5635"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12378 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5952"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12382 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5956"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12475 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6034"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12476 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6035"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12571 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6130"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12576 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6135"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12602 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6161"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12651 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6210"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12677 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6236"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12679 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6238"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12781 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6328"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12933 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6380"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16140 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6709"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16204 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6753"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16330 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6877"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16337 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6884"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16384 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 6931"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16559 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 7106"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16629 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 7176"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16752 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 7299"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16935 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 7587"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16951 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 7603"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de