Lokliste MPS 52 2028 - 52 2300
Henschel 26848 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2092"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26850 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2094"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26852 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2096"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26855 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2099"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26858 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2102" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 26859 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2103"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26867 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2111"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26870 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2114"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26873 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2117"     Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Henschel 26874 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2118" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26875 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2119"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26882 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2126"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26884 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2128"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26886 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2130"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26888 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2132"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26892 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2136"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26896 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2140"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26897 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2141"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26898 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2142"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26899 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2143"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26900 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2144"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26901 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2145"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26902 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2146"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26903 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2147"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26904 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2148"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26906 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2150"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26915 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2159"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27013 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2162"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27019 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2168"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27021 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2170"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27022 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2171"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27023 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2172"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27025 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2174"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27027 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2176"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27030 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2179"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27032 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2181"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27033 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2182"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27034 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2183"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27035 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2184"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27037 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2186"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27039 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2188"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27040 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2189"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27042 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2191"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27044 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2193"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27045 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2194"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27047 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2196"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27048 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2197"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27049 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2198"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27052 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2201"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27053 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2202" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27055 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2204"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27058 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2207"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27067 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2216"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27068 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2217"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27069 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2218"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27072 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2221"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27074 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2223"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27075 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2224"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27083 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2232"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27085 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2234"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27088 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2237"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27089 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2238"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27090 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2239"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27092 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2241"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27094 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2243"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27098 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2247"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27099 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2248"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27419 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2251"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27420 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2252"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27422 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2254"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27426 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2258"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27428 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2260"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27434 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2266"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27439 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2271"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27442 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2274"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27443 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2275"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27444 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "52 2276"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27445 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2277" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27451 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2283"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27454 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2286"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27455 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2287"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27456 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2288"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27459 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2291"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27464 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2296"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27465 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2297"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27467 1943 KDL 1 1'E-h2 MPS "TЭ-2299"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de