Lokliste ČSD 555.3201 - 555.3300
auf Ölhauptfeuerung umgebaute Lokomotiven
WLF 16286 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.0263"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4010 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3201"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3915 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3202"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1435 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3203"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4820 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3204"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1436 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3205"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16544 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3206"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1437 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3207"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12527 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3208"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4104 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3209"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16271 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3210"       Verbleib ist unbekannt
? ? 1950 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3211"       Verbleib ist unbekannt
Schichau ? 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3212"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4792 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3213"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1190 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3214"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16380 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3215"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14165 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3216"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 13094 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3217"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1154 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3218"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16368 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3219"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12682 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3220"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16500 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3221"        
Esslingen 4620 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3222"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16815 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3223"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16824 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3224"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27485 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3225"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16519 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3226"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1374 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3227"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14073 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3229"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16362 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3230"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16267 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3231"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4024 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3232"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28196 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3233"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16920 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3234"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28214 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3235"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27052 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3236"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14309 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3237"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11257 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3238"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28125 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3239"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1372 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3240"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16651 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3241"       Verbleib ist unbekannt
Skoda 1597 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3242"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27672 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3243"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4079 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3244"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16595 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3245"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4614 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3246"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14018 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3247"       Verbleib ist unbekannt
DWM 537 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3248"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16277 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3249"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1433 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3250"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26991 1942 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3251"       Verbleib ist unbekannt
DWM 762 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3252"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14333 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3253"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16913 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3254" Foto(s) vorhanden      
BMAG 12563 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3258"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14111 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3260"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1462 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3261"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11153 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3262"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27055 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3264"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16860 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3265"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4149 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3266"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4653 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3269"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27947 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3270"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16670 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3271"       Verbleib ist unbekannt
DWM 695 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3272"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14181 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3273"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27639 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3274"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12777 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3275"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3742 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3276"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1447 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3277"       Verbleib ist unbekannt
DWM 789 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3278"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16998 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3279"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1225 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3280"       Verbleib ist unbekannt
SACM 7874 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3281"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16526 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3282"       Verbleib ist unbekannt
SACM 7982 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3283" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
BMAG 12404 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3285"       Verbleib ist unbekannt
DWM 841 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3286"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16911 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3287"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13955 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3288"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16969 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3288"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1239 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3289"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16410 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3290"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12417 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3291"       Verbleib ist unbekannt
Skoda 1474 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3292"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28239 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3293"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16967 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3294"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1301 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3295"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9627 1942 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3296"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26952 1942 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3297"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3821 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3298"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12402 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3299"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27203 1943 KDL 1 1'E-h2 kon ČSD "555.3300"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12378 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 5952"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de