Lokliste SWDE 52 001 - 52 3500
Krauss-Maffei 16397 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 086"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12173 1942 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 168"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12198 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 193"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12030 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 240"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9657 1942 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 285"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9663 1942 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 291"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15489 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 392"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3967 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 608"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28340 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 762"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 567 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1153"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 577 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1163"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 661 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1234"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 730 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1289"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4580 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1394"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4589 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1403"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4610 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1424"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4618 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1432"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4753 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1529"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4754 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1530"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4799 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1575"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7895 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1628"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7899 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1632"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7946 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1679"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7956 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1689"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7961 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1694"       Fahrzeug wurde verschrottet
SACM 7990 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1723"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28263 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 1808"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26854 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2098"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26865 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2109"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26912 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2156"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27423 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2255"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27425 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2257"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27440 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2272"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27505 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2337"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27783 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2605" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27784 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2606"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27788 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 2610"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11122 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3111"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11132 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3121"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11135 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3124"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11137 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3126"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11189 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3178"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11195 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3184"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11238 1944 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3227"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11334 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3323"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11335 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3324"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11336 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3325"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11338 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3327"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11341 1945 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3330"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16527 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3401"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16533 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3407"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16625 1943 KDL 1 1'E-h2 SWDE "52 3499"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de