Polen

Ty 3-1 - Ty 3-129
Cegielski 963 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-1" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 964 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Cegielski 968 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-3"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 975 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-4"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 981 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-5"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 982 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-6"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 987 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-7"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 990 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-8"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 994 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-9" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 997 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-10"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1003 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-11"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1012 1946 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-12"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1026 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-13"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1032 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-14"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1036 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-15"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1041 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-16"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1045 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-17" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 1055 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-18"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1064 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-19"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1072 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-20"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1084 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-21"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1099 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-22"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1110 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-23" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 1124 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-24"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1136 1947 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-25"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1205 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-26"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1206 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-27"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1207 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-28" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1208 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-29"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1209 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-30"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1210 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-31"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1211 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-32"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1212 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-33"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1213 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-34"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1214 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-35"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1215 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-36"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1216 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-37"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1217 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-38"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1218 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-39"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1219 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-40"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1220 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-41"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1221 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-42"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1222 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-43"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1223 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-44"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1224 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-45"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1225 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-46"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1226 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-47"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1227 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-48"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1228 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-49" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1229 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-50"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1230 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-51" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1231 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-52" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1232 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-53"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1233 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-54"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1234 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-55" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1235 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-56" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1236 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-57"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1237 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-58"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1238 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-59" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1239 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-60"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1240 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-61"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1241 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-62" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1242 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-63"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1243 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-64"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1244 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-65" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1245 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-66"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1246 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-67"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1247 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-68"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1248 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-69"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1249 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-70"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1250 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-71"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1251 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-72"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1252 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-73"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1253 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-74"        
Cegielski 1254 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-75"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1255 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-76" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1256 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-77"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1257 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-78"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1258 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-79"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1259 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-80"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1260 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-81"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1261 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-82"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1262 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-83"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1263 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-84"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1264 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-85"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1266 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-87"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1267 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-88"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1268 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-89" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1269 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-128"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1270 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-125"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1271 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-90"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1272 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-91"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1273 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-92" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 1274 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-95"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1275 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-94"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1276 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-93"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1277 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-96"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1278 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-97" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1279 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-98"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1280 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-99"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1281 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-100"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1283 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-101"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1284 1948 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-102"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1285 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-103"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1286 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-104"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1287 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-105"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1288 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-106"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1289 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-107"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1290 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-108"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1291 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-109"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1292 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-110"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1293 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-111"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1294 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-112" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1296 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-114"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1298 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-115"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1299 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-116"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1301 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-117"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1319 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-118"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1320 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-119"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1321 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-120"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1325 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-121"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1352 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-122"       Verbleib ist unbekannt
Cegielski 1354 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-123" Foto(s) vorhanden      
Cegielski 1400 1949 Ty 43 1'E-h2 PKP "Ty 43-124"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4447 1944 KDL 3 1'E-h2 PKP "Ty 43-129"   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Schichau 4448 1944 KDL 3 1'E-h2 PKP "Ty 43-126" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4874 1944 KDL 3 1'E-h2 PKP "Ty 43-127" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden    

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de