Lieferliste (im Aufbau)
Krauss 8058 1922 ELNA 6 H D-h2t HHE "101"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8059 1922 ELNA 6 H D-h2t HHE "102"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8060 1922 ELNA 6 H D-h2t HHE "103"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8061 1922 ELNA 6 H D-h2t HHE "104"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8062 1922 ELNA 3 H D-h2t NGE "121"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8063 1922 ELNA 3 H D-h2t HUB "122" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss 8317 1924 ELNA 5 H 1'C-h2t HHE "151"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8318 1924 ELNA 5 H 1'C-h2t HHE "152"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8319 1924 ELNA 5 H 1'C-h2t HHE "153"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8320 1924 ELNA 5 H 1'C-h2t HHE "154"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8336 1925 ELNA 2 H 1'C-h2t BbLE "141" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss 8337 1925 ELNA 2 H 1'C-h2t MEE "141" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss 8338 1925 ELNA 2 H 1'C-h2t BbLE "142" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss 8339 1925 ELNA 2 H 1'C-h2t MEE "142"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss 8440 1928 ELNA 5 H 1'C-h2t AL "4" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss 8490 1930 ELNA 6 H D-h2t LRE "182"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8491 1930 ELNA 6 H D-h2t NGE "181"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 8492 1930 ELNA 6 H D-h2t LRE "183" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de