Lieferliste 3. Bauserie 1949 - 15 Stück
Henschel 25720 1949 D 600 D-n2t GBAG "D 13"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25721 1949 D 600 D-n2t CWH "6"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25722 1949 D 600 D-n2t Westfalenhütte "26"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25723 1949 D 600 D-n2t HEW "1" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25724 1949 D 600 D-n2t DEA "Graf Bismarck XVI" Foto(s) vorhanden      
Henschel 25725 1949 D 600 D-n2t Friedrich der Große "I"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25726 1949 D 600 D-n2t DHHU       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25727 1949 D 600 D-n2t ESt "MONOPOL IV"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25728 1949 D 600 D-n2t GBAG "D 14"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25729 1949 D 600 D-n2t DHHU "73" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 25730 1949 D 600 D-n2t ESt "CONSOL I" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25731 1949 D 600 D-n2t RKW       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25732 1949 D 600 D-n2t Salzdetfurth "Weser 2"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25733 1949 D 600 D-n2t HKB "3"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 25734 1949 D 600 D-n2t Walsum "4" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de