Lieferliste 1. Bauserie 1948 - 15 Stück
Henschel 29883 1947 D 600 D-n2t Hibernia "22-D"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 29884 1947 D 600 D-n2t HKB "5" Foto(s) vorhanden      
Henschel 29885 1947 D 600 D-n2t Mission Française "24" Foto(s) vorhanden      
Henschel 29886 1948 D 600 D-n2t GBAG "D 9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 29887 1948 D 600 D-n2t GBAG "D 15"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29888 1948 D 600 D-n2t GBAG "D 10"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 29889 1948 D 600 D-n2t DEG "206"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29890 1948 D 600 D-n2t Eisen & Metall       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29891 1948 D 600 D-n2t GBAG "D 11" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 29892 1948 D 600 D-n2t RMS "25" Foto(s) vorhanden      
Henschel 29893 1948 D 600 D-n2t DEA "Graf Bismarck XV" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 29894 1948 D 600 D-n2t Altenessener Bergwerks-AG "15"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29895 1948 D 600 D-n2t Häfen Hannover "9"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29896 1948 D 600 D-n2t GBAG "D 12"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 29897 1948 D 600 D-n2t Salzdetfurth "Weser 1"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de