Hans-Jürgen Kowalewski
Krupp 2837 - Lothringen "XII" online seit: 21.01.2022
__.__.1970 - Bochum-Gerthe, Zeche Lothringen
Krupp 2839 - Hibernia "60-D" online seit: 24.12.2021
06.05.1967 - Recklinghausen, Zeche General Blumenthal 1/2/6

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de